logo


Fra Ørslev Kirke

Fra Tersløse Kirke

Fra Tårnborg Kirke

Fra Sensommerudflugt

Fra Sensommertur 201S

Fra Sensommertur 2017

Fra Sensommertur 2015

Fra Medlemstur 27-05-15

Fra Medlemstur 07-09-2015

Fra Julehygge 2015

Fra Julebanko 2018

Fra Julebanko

Fra Gravertur sep 2014

Fra Grankursus 21-10-2014

Fra Grankursus 2020

Fra Grankursus 2018

Fra Grankursus 2017

Fra Grankursus 2016

Fra Grankursus 2015

Fra Fjenneslev Kirke

Fra Bjernede Kirke

Ikke fra arrangement

Fra

Album

Album arrangementer