logo


Generalforsamling 2019

Dato: 25/02/2019
Kl.: 10:00

Fjenneslev 4/2 2019

 

Generalforsamling 2019 og medlemsmøde om FAKKs fremtid

 

FAKK Sorø kredsen afholder generalforsamling mandag d. 25/2 2019 kl. 10.00 i Ottestrup forsamlingshus, Sorøvej 124, 4200 Slagelse. Ægtefælle/samlever og passive medlemmer er meget velkomne til generalforsamlingen, medlemsmødet og frokosten, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen, og medlemsmødet.

Efter generalforsamlingen har du mulighed for at være med til at beslutte hvordan fremtiden skal se ud for FAKK og dermed dig som medlem. FAKKs næstformand John Lykkedal vil holde et oplæg om fremtiden for FAKK. Debatten er blevet skubbet i gang af den truende lockout i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2018.

Siden FAKKs ordinære delegeretmøde i 2018 har Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget arbejdet med mulige løsninger for FAKKs fremtid, som i korte træk går ud på, om vi skal søge et samarbejde med et, eller flere andre forbund, eller vi skal fortsætte som vi hidtil har gjort. Den retning som et flertal på medlemsmødet ønsker at FAKK skal bevæge sig i, vil være det som vores kredsrepræsentant i Hovedbestyrelsen skal tilkendegive over for de andre kredse.

Så mød op og være med til at afgøre FAKKs fremtid

Tilmeld dig:
Generalforsamling 2019

Dato: 25/02/2019
Kl.: 10:00