logo


Generalforsamling 2016

Dato: 29/02/2016
Kl.: 10:30

Fjenneslev 31/1 2016

 

Generalforsamling 2016

 

FAKK Sorø kredsen afholder generalforsamling mandag d. 29/2 2016 kl. 10.30 i Ottestrup forsamlingshus, Sorøvej 124, 4200 Slagelse. Efter generalforsamlingen er der frokost. Tilmelding til frokost kan ske til Christian Olsen på 22431430 eller email: christianbolsen@live.dk seneste tilmelding er mandag d. 22/2 2016 kl. 12.00.

Ægtefælle/samlever og passive medlemmer er meget velkomne, men har ikke stemmeret.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2.     Formandens beretning. Til godkendelse.

3.     Regnskab ved kassereren. Til godkendelse.

4.     Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

5.     Fastsættelse af kontingent.

6.     Valg af bestyrelse. Formanden vælges for 1 år, bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

 På valg er: Christian Olsen, Fjenneslev Kirke (formand, genopstiller)

Gitte Kristensen, Tårnborg kirke (genopstiller ikke)

                      Pernille Vej, Skellebjerg kirke (genopstiller ikke)

7.     Valg af suppleant til bestyrelsen.

8.     Valg af revisor. På valg er Per Christiansen, Hejninge Kirke (vælges for 2 år, genopstiller)

9.     Valg af revisorsuppleant.

10.                    Valg af fanebærer. På valg er Christian Olsen, Fjenneslev Kirke (genopstiller)

11.                    Evt.

 

Efter generalforsamlingen er der valg af provstitillidsrepræsentanter.

På valg er: Svend Erik Madsen, Ringsted-Sorø Provsti (genopstiller)

                    Ny tillidsrepræsentant skal vælges for Slagelse-Skælskør provsti.

 

Evt. forslag skal være formand Christian Olsen skriftligt i hænde senest søndag d. 21/2 2016 kl. 18.00 enten pr. mail på christianbolsen@live.dk eller pr. post på adressen: Ringstedvej 172, 4173 Fjenneslev.

 

På bestyrelsens vegne.

Christian Olsen

 

 

 

 

Tilmeld dig:
Generalforsamling 2016

Dato: 29/02/2016
Kl.: 10:30